Пациентски център за онкоболни в Ихтиман

Пациентски център  за онкоболни  в Ихтиман

Сдружение „Сили имам да се боря“ открива  Пациентски център  за хора с онкологични заболявания в Ихтиман. Той  ще бъде открит на 12 февруари от кмета на града г-н  Калоян Илиев.

Община Ихтиман е активен партньор на сдружението и  помещението е предоставено безвъзмездно за нуждите на пациентите. „В един малък град  като Ихтиман да има клуб на пациента е голямо уважение за ЧОВЕКА . Радваме се, че ще бъдем в услуга на всички пациенти, като  организация – представител от НПО в Софийска област“ – сподели Ирина Симитчиева, председател на сдружението. В Пациентския център ще се предоставят консултации и ще се информират пациентите за здравни и социални права,  ще се оказва помощ и подкрепа на нуждаещите се, ще се провеждат дискусии и обучения, ще се планират и организират застъпнически кампании  за подобряване обслужването на пациентите и осигуряване на адекватни грижи  за социално слабите.

Представители на дружение „Сили имам да се боря“  преминаха обучения  по проект „Среда отвътре навън“, изпълняван от Национална пациентска организация, и развиха капацитет да работят с доброволци, да провежда  кампании за набиране на средства и да водят ефективна комуникация с институциите. Проектът „Среда отвътре навън“ се изпълнява по Програмата за подкрепа на НПО в България с безвъзмездно финансиране по ФМ на ЕИП 2009-2014.