Компютърна томография

Компютърната томография (КТ) или „скенер” представлява неинвазивен метод на рентгеново изследване, който подпомага лекарите да диагностицират и проследяват различни медицински състояния, което би било трудно чрез други методи.

Апаратът за скениране има формата на геврек (наричан още гентри), през който се плъзга специална маса, на която лежи пациента. Чрез специална технология от въртене на гентрито около тялото на пациента, рентгенови лъчи и мощни компютри, апаратът „заснема” срези от зададената област от тялото на пациента. Компютрите осъществяват реконструкция на образите във формата на картина от последователни напречни срези. Компютърно-томографската технология позволява на лекаря-рентгенолог и на изпращащия  лекуващ лекар да „видят” изключителни подробности от структурата на тялото, а с това и да се подпомогне правилната преценка на състоянието на пациента.   Съвременната апаратура предоставя изображения с високо качество при възможно най-ниската доза на рентгеново облъчване.

Подготовка за изследването

aparatura1

 

Необходимо  е да не се  яде и да не се  пият  течности няколко часа преди изследването особено, ако ще  се изследва корема и малкия ви таз. Прациентът трябва да  съобщи,  ако приемат някакви медикаменти или има алергии към нещо.

Когато лекуващият лекар  назначи изследване чрез скенер, пациентът трябва да го информира за всякакви скоро прекарани заболявания, както и за наличие на заболявания на сърцето, бъбреците, щитовидната жлеза, за диабет, астма и др. Всички те могат да доведат по повишен риск от странични ефекти при подготовката и използването на контраст за изследването.

Ако пациентът знае, че  е  алергичен  към използвания  венозен контраст трябва да  съобщи това при уговорката на часа за изследване. В тези случаи може да се наложи лекуващият  лекар да  предпише временно подготвителна медикаментозна терапия с цел намаляване риска от алергия по време на изследването. В случай, че пациентът има някакъв вид алергия и не е сигурен,   препоръчва се  да бъде изследван предварително от алерголог.

За да  се проведе изследването,  трябва да се  предостави документ за назначение на КТ от  лекуващ лекар, както и   направлението от Здравната каса или друг Фонд, а ако няма такова, пациентът  трябва да заплати изследването. Цената   за изследването е определена в Ценоразпис, утвърден от Управителя и изложен в болницата.

По време на изследването трябва да  се носи леко и удобно облекло. Препоръчително е бижута, метални предмети, очила и др. да се  оставят в къщи, за да не попречат на качеството на изследването.

При записване на час за изследването, медицинския екип  информира пациента за часа, в който трябва да дойде. В зависимост от зоната от тялото, която ще изследва, обикновено това означава 30-60 мин. преди записания час. Това време  е планирано за  подготвка, попълване на нужните формуляри и въпросници.

При някои КТ изследвания на коремната област се налага пациентът да  пие предварително вода и контрастна материя,  за да може рентгенологът  да отграничи по-прецизно органите един от друг. Приеманото контрастно вещество (материя) през устата може да е бариева каша или друго базирано на йод (урографин). Бариевата каша представлява бяла сладникава каша. Урографинът например е сладникава безцветна течност, която се разрежда в 1-2 чаши вода. За оптимално контрастиране  се препоръчва  изпиване на  1 литър вода, смесена с контраста един час преди изследването.

Необходимостта, както и възможността от венозно инжектиране на контраст по време на изследването се определя от лекувашия лекар и от лекаря по образна диагностика. Венозно инжектирания контраст е базиран на йод с цел усилване сигнала от кръвоснабдените органи, които иначе биха се разграничили по-трудно в полученото изображение. Когато се прецени, че  ще се използва венозен контраст, медицинския екип ще постави временен венозен път (игла) на ръката, през който да  се инжектира чрез специален апарат.

Компютър-томографско или конвенционално рентгеново изследване, обхващащо коремната и тазовата област на жена в репродуктивна възраст, се извършва в първите десет дни след датата на последната менструация, освен по спешност. При рентгеново изследване при бременност или в случай, че бременност не може да се изключи, извършващият изследването трябва да документира на кой апарат е направено изследването и данните, чрез които впоследствие може да се изчисли дозата на фетуса.

Рентгеново изследване на бременна жена трябва да се извърши само в случай, че животът и здравето й са сериозно застрашени.

След края на изследването

След  КТ изследване пациентът  може  да се върне към обичайната си активност и ритъм на хранене. Препоръчва се  пиене на  достатъчно безалкохолни течности, безкофеинови напитки, напр.сок с цел подпомагане на организма  да отдели използваната контрастна материя.

Направеният запис от изследването се праща по вътреболничната компютърна система на специална компютърна станция, където лекарят рентгенолог ще го анализира – „разчете”,  вземайки предвид допълнителната медицинска информация, която пациентът  или лекуващия лекар  са  предоставили. Описанието от разчитането  може да  се получи до края на следващия работен ден заедно с придружаващите документи. В случаите на спешност, този процес се ускорява. Всички изображения от изследването се предават на пациента върху електронен носител – СД. Този диск може да се стартира и разглежда на всеки компютър с операционна система Windows чрез записана на него програмка. При нужда, от него е възможно да се принтират и фолийни филми, но това оскъпява изследването и е въпрос на личен избор.

Необходими документи:

  • Направление №4 по Здравна каса от специалист  (контрастът се заплаща от пациента чрез заплащане на касата на болницата
  • Заплащане чрез  осигурителен фонд  (допълнително здравно осигуряване)
  • Пациентите, които са лежащо болни в отделение,  не заплащат нищо.
  • допълнителна медицинска документация , ако е налична  от предходни изследвания чрез  Образна диагностика

Стандартни зони на изследване  (едно направление важи за една зона)

  • Глава
  • Шия
  • Гръден кош
  • Корем
  • Малък таз