Лъчетерапия


rentgen (1)

Рентгенова апаратура

Особено ефективна при лечение на кожни тумори и провеждане на лечение при остеомиелити и обезболяване при изшипяване на костите.

 

 

Telegamaterapia

Апаратура за телегаматерапия

Апаратура за телегаматерапия с планиране при лечението на тумори, разположени в областта на главата и шията, тумори на млечната жлеза след органозапазващо оперативно лечение и др.

 

brachitherapy.jpg

 

Апаратура за Брахитерапия

Вид лъчетерапия, при която източника на йонизиращата енергия се поставя в самия засегнат орган или в близост до него.

 

 

 

Линеен ускорител

lineen uskoritel-burgasАпаратът позволява  избор на вида и енергията на лъчението в зависимост от разположението на тумора.  Това прави терапията универсална за всички локализации на туморни и нетуморни образувания при максимално щадене на здравите тъкани и органи. Една терапия може да продължи между 5 мин. и 40 в зависимост от карцинома и предписанието на лекаря. Има верификационна система, която следи дали лечението отговаря на нормите и ако има отклонение не дава разрешение за терапия.

От месец май ще заработи линейния ускорител в Бургас, закупен със средства по ОП „Регионално развитие“. Модерни линейни ускорители  има в София и Пловдив. Скоро ще заработят във Варна, Шумен и Русе.

 

Апаратура за HIFU (хайфу) технология

1HIFU (хайфу) е акроним, означаващ в превод от английски език „високоинтензивен фокусиран ултразвук” (High Intensity Focused Ultrasound).

Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло (тумори) – както доброкачествени, така и злокачествени. Методът намира изключително широко приложение и популярност във водещите световни клинични центрове през последните години.

Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване) на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална хирургична интервенция – без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от инфекции и липса на оперативен стрес. Повече информация  ТУК.