Мамография


aparatura2
Мамографията е образен метод
, при който с относително ниска доза рентгеново облъчване се визуализират структурите, изграждащи млечната жлеза. Това е най-разпространеният метод за диагностика на заболяванията на гърдата, при жени и мъже. Мамографията е единственият сертифициран метод в света за провеждане на скрининг на рака на гърдата. С нейна помощ могат да се видят малки лезии, които не могат да бъдат палпирани.

Дигитална мамография

Дигиталната мамография представлява цифрова система, при която обикновеният рентгенов филм е заменен от солидни детектори, имащи способността да превърнат отслабените рентгенови лъчи в електрически сигнали. От тези електрически сигнали се получава образ, в случая на млечната жлеза, който може да се анализира на екран или да се принтира на специален филм, подобно на конвенционалната рентгенография. Дигиталната мамография има редица предимства като висока разделителна способност, позволяваща да се визуализират изключително малки патологични находки, както и по-ниската доза йонизиращо лъчение, приложено по време на изследването. В зависимост от целта на изследването, мамографията е скринингова или диагностична:

Скринингова мамография

Широко използван метод, за ранна диагностика на рака на млечната жлеза който се провежда при жени, които нямат оплаквания или видими промени в гърдите. Обикновено при него се изследват двете млечни жлези в две взаимно перпендикулярни проекции. Така могат да се открият туморни формации, които не се опипват при обикновения преглед. Жените над 45годишна възраст и тези с повишен риск за възникване на рак на гърдата трябва да се подлагат задължително на скринингова мамография.

Диагностична мамография

Диагностичната мамография е рентгенов метод, подходящ за изследване на всички жени, които имат симптоми от страна на млечните си жлези като напиващи се туморни маси, задебеление или зачервяване на кожата на гърдата, секреция от каналите, деформация на зърното или болка. С диагностична мамография се уточняват и всички аномалии, установени при скрининговото изследване.

Д-р М. Пенков – рентгенолог