Национални консултанти

Национален консултант Медицинска Онкология

Доц. Д-р Димитър Калев – Началник клиника по медицинска онкология
В гр. Варна УМБАЛ „Света Марина” , ет. 13 тел.: 052 978 388

Национален консултант Лъчелечение

Професор д-р Лилия Гочева – Началник на Клиника по лъчелечение,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” Свободен прием -вторник и сряда от 14.00 до 16.00 часа в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Желателно е предварително записване на телефон: 0885 207 835.

Национален консултант Клинична хематология

Проф. Георги Михайлов – Началник на клиника по хематология в СБАЛХЗ
Тел. 02/ 9701 278