Онколози

проф. Галина Куртева
Началник Клиника по Медицинска онкология (Химиотерапия) в СБАЛ по Онкология
тел.02/ 8076 318, Факс 02/870 64 16

Проф. Константа Тимчева
Специалист по Медицинска онкология
Практикува в СБАЛ по Онкология
Тел. за контакти: 02/ 8076 361Факс/тел. 02/ 870 64 16
e-mail: ctimcheva@yahoo.com

д-р Катя Янчева
Началник отделение по медицинска онкология КОЦ Бургас
тел: 056/85-98-21

д-р Татяна Тодорова
Началник отделение отделение Медицинска онкология в КОЦ Стара Загора
Телефон : 042/ 614 179