Патолози

Бургас:

Лаборатория по цито-хистопатология в КОЦ – Бургас:
Началник: д-р Станко Данданов тел: 056/85-98-05; 85-98-07
Всеки работен ден от 07.30 до 13.30ч.

Варна:

Клинична патология е разположен на втория етаж в централната сграда на УМБАЛ “Св.Марина” – западното крило
Телефони за контакти: 00359 52 / 978, вътр.1232 /секретарка /
доц. Софтова– вътр. 1520 , GSM 0898-21-56-98

Плевен:

ДКЦ-Патоморфологична диагностика и фенотипизация на туморите
Тел. за контакти: 064/886 127 – Доц. Поповска; 064/886 384 – Д-р Бетова
Работно време: 08.00-14.00 часа.

София:

УМБАЛ ”Александровска” ЕАД -Централна лаборатория по клинична патология
доц. Светлана Христова 02/9230831, приемно време понеделник и петък 12:30-13:30
Клиника по „Клинична патология“ в СБАЛО-ЕАД София
доц. Милев – 02/8076309, 02/8076307

Катедра Патоморфология във ВМА София
доц. Михова, началник катедра
тел. Централа 02/92 26 000

НМБТ“Цар Борис III“ (транспортна болница) София, патоанатомично отделение
проф. д-р.Веселин Власов ,тел.02 9322433, бул.“М.Луиза“108 ет.3

Клиника по клинична патология „УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“
Доц. Каменова 02 /9154 413; 0888 240 188.