Информационна грамотност

Целта на предложения курс „Информационна грамотност за пациенти“ е да се опознае организацията на информацията в интернет среда, информационните портали и регистри, страниците на държавни институции и лечебни заведения, търсене на специфична за пациентите информация и същност на е-подпис и е-услуги за граждани, както и функциите и възможностите на Виртуалния пациентски информационен център за контакти с пациентския консултант и видео дискусиите с медицински специалисти .

Предназначен за: хора с увреждания от онкологични заболявания, техните семейства и близки
Продължителност: 16 учебни часа часа /два дни
Дати и място на провеждане: по предварителна заявка

За повече информация се обърнете към местните пациентски  организации или Национална пациентска организация

Желанието си за участие в курса можете да заявите тук.

Вашето име (задължително)

Професия

Адрес

Вашият Email (задължително)

Телефон

Основни теми:

 • Информационна култура. Глобалните ресурси и нашите бариери
 • Свободен достъп и конфиденциалност. Виртуалната идентичност и страха
 • Информационни портали. Архитектура на портали и платформи. Информационна ера. Достъп до знания с мобилни устройства
 • Търсене на информация чрез възможностите на интернет платформата Google- Изображения, Карти, Документи в облака, Календар, Преводи на текстове
 • Интернет страници за здравна информация. Представяне на сайтове www.medicina.bg – лекарства, медицински речници, каталози, www.nhiv.bg – потрал на Национална здравноосигурителна каса, www.mh.government.bg – сайт на Минстерстото на здравеопазването
 • Практическо приложение на On-Line консултации. Опазване на личните данни на пациента в Интернет среда. Умения за събиране и архивиране на файлово съдържание. Електронна поща
 • Електроннен подпис. Изграждане на доверителни вериги и връзки. Практическо използване. Информационна сигурност. Подновяване
 • Електронни услуги за граждани. Електронни здравни карти и е-пациенско досие. Официален портал достъп до електроони услуги
 • НОИ – справки с персонален индентификационен код (ПИК), проверка на болничен лист, плащане на обещетения
 • Виртуален пациентски информационен център. Организация на менюто с информационите ресурси
 • Усвояване на практически умения за участие във видео-дискусии с медицински специалисти