Пациентска медиация

Учебната програма  на обучението „Пациентска медиация”е разработена  в съответствие с потребностите на хората с увреждания от онкологични заболявания и най-честите конфликти, в които са въвлечени. По време на обучението участниците ще се запознаят с приложимостта на Закона за медиацията и приложимостта му за извънсъдебно решаване на спорове при нарушени пациентски права. Ще им бъде предоставена  работна книжка с казуси и съвети за действия, както и документация за провеждане на процедура по медиация.

Обученията се планират за провеждане в съботно-неделните дни, с цел включване и членове на семействата на пациенти. Обучението се провежда при група  12-16 участници-пациенти и членове на техни семейства и в рамките на 16 учебни часа/по 8 учебни часа на ден/.

За повече информация се обърнете към местните пациентски  организации или Национална пациентска организация.