Пациентска Медиация

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПАЦИЕНТСКА МЕДИАЦИЯ предстои да се разработи.