Попълване на документи

Заявление за издаване/деактивиране на уникален код за достъп – НЗОК

Заявление за ПИК НАП

Заявление за ПИК НОИ

Заявление – здравни осигуровки – НАП

Заявление ЕЗОК – РЗОК

Заявление-Удостоверение за заместване ЕЗОК

Жалба до НЗОК за отпускане лекарства

 

Бланка за първи избор на GP-РЗОК

Бланка за постоянен избор на GP-РЗОК

Бланка за временен избор на  GP-РЗОК