Видео Дискусии

Live streaming video by Ustream

За участие в дискусията с  мнения и въпроси  можете  да ползвате следните комуникационни канали:

Skype – zelena80011202
Е-mail: center@bg-patients.info
Facebook  – Пациентски информационен център
USTREAM.TV  – необходима е регистрация за ползване на чат функцията
Телефон –  08001120