За центъра

Пациентски информационен център  е създаден по Програмата за подкрепа на  НПО  в България по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство  2009-2014.

Посетителите могат да ползват експертна помощ от пациентски консултант по въпроси за здравни, социални и пациентски  права, както  и да ползват  е-услугите на институционалните сайтове, извършване на справки в регистри и др.

Чрез скайп  zelena80011202  и телефон  080011202 посетителите  могат да направят директна комуникация с пациентския консултант , обслужващ   онкоболните пациенти,    и да получат:

  • максимално изчерпателна информация по въпроси за лекарсва
  • терапевтивни процедури
  • насочване към специалисти за второ мнение
  • информация за онкоапаратура за изследвания и условия за записване
  • за възможни странични ефекти от прием на лекарства
  • химио и лъчетерапии
  • разясняване на алгоритмите на Клинични пътеки за онкологични интервенции и други специфични въпроси.

При наличие на конфликти ситуации (отказ за  издаване направления за изследния, липса на лекарства и др.) пациентския консултант може да  сигнализира компетентните органи за своевременна проверка и намеса за решаване на проблемите. В Центъра хората могат да получат информация за процедурата по провеждането на клинични изпитвания, както и условията за лечение в чужбина. За улеснение на посетителите  в рамките на работното време  могат да бъдат в  пряк контакт  и с

 горещата линия  0700 10 515  на НАЦИОНАЛНА  ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

В Центъра  се организират тематични видео дискусии в реално време в интернет (стрийминг),  предлагащи пряко комуникиране със специалисти.

В Центъра се предлага и услуга пациентска медиация –посредничество при конфклики и решаване на спорове. За целта  е  разписана процедура и  за разяснения при прилагането й.

Всички услуги,  предлагани в Центъра,  предоставят възможности за повишаване информираността на хората с увреждания – да познават и  отстояват правата си,  да ползват ресурсите на информационните системи на държавните институции и да упражняват ефективен граждански контрол над тяхната работа.